Trang Ảnh


“Đêm Viettel”, 3 thành phố, 4 mùa yêu (02/10/2013 10:00:00)


Hành trình xuyên Việt của “Đêm Viettel” mùa thứ 3 - Sự kiện tri ân khách hàng thường niên của Viettel dành cho khối khách hàng VIP kể từ năm 2011. Phiên bản 2013 với tên gọi “Bốn mùa yêu”, được tổ chức tại 3 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM

Tư liệu Ảnh

1   2